MINI-FAKTA
ANDROMEDA, vår ´närmsta´ granne


               HI THERE NEIGHBOR!!


**************************************************************************

 IBLAND KAN MAN FUNDERA ÖVER VARIFRÅN UTTRYCK OCH ORD KOMMER. HÄR HAR JAG SAMLAT NÅGRA MINIFAKTA OM SÅNT SOM JAG GRUBBLAT OCH HITTAT SVAR PÅ. HÅLL TILL GODO, HOPPAS NI TYCKER OM DET!

^********************************************************************


Kejsaren Konstantin III sammankallade ett kyrkomöte i Nicea (i nuv. Turkiet) år 325 för att avgöra frågan om Jesus status, Gud eller människa? Kallade var 319 biskopar från den kristna världen. Argumenten för Gud: undren (gå på vattnet,väcka döda,förvandla fem kornbröd och två fiskar till utspisning av 5000 människor,Guds görande kan inte begränsas av logik).Argument för människa, biskop Arius från Alexandria som talesperson:född av människa blir människa,födelse är början på liv,fader är äldre än son, Jesus själv kallade sig Människosonen,anropade Fadern i sin nöd,Gud är en,evig och odelbar). Genom omröstning 302-17 antogs den s.k. Niceanska trosbekännelsen och treenigheten (med 1/3 del helige ande)  antogs som påbjuden dogm. Arius med anhängare blev klassad som kättare.(I Koranen finns Jesus som profet).    
I dag skulle ett enkelt DNA-test avgjort tvisten)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

JAM SESSION, jazzmusikernas avslappade och inspirerande lek med variationer på olika melodier:beteckningen uppstod när klarinettisten MEZZ MEZZROW (Milton Mesirow,1899-1972) och hans kompisar musicerade i källaren och hans mor brukade komma ner med marmeladsmörgåsar i pauserna.(Källa:Mezz Mezzrow:Dans till svart pipa,1953)

##############&&&&&&&&&&&&&%%%%%%%%%%%%%%%%%


Göran von OTTER attache' vid svenska ambassaden i Berlin närvarade vid rättegången mot de fyra dödsdömda svenskarna i Warszawa i augusti 1942 (se följande notis). PÅ tågresan tillbaka till Berlin  fick han sällskap av SS-officeren Kurt GERSTEIN, som berättade att han just bevittnat mass avrättningar av judar med gengas och att hans uppdrag nu var att effektivisera utrotningen med blåsyra (Zyklon B) och förse Auschwitz med detta. Han vädjade till von Otter att berätta för den svenska regeringen denna monstruösa plan och få världen att ingripa. von Otters brev blev hemligstämplat till efter krigets  slut.
Gerstein fullgjorde sitt uppdrag men berättade även för andra (bl.a.representanter för religiösa samfund) om det pågående massdödandet av judar. Gerstein hängde sig efter kriget i fängelset  1945.
Liknande information lämnades till UD av den svenske konsuln i Stettin Karl Yngve Vendel, också det hösten 1942.
(Källa:S. Friedländer,Tredje riket och judarna, del II)

#####################################################


GESTAPO grep i augusti 1942 i Warszawa fyra svenskar anklagade för spioneri för de allierade och kontakter med den underjordiska motståndsrörelsen. Svenskarna var chefer för olika svenska företag:Nils Berglind LME, Carl Herslow STAB, Sigurd Häggberg LME och Tore Wide'n STAB med filialer i Polen.
De dömdes till dödsstraff (domare var den senare famöse Roland Freisler). I ett brev till Hitler vädjade Sverige genom Gustav V som statschef om nåd, som efter Hitlers avgörande omvandlades till livstids tukthusförvaring. 
Efter två års fängelse benådades svenskarna efter påtryckningar på Göring och Himmler och de förestående förhandlingarna om ett nytt handelsavtal där svenskarna kunde bli besvärliga när det gällde export av järnmalm och kullager.
(Källa: S.Thorsell, Warszawasvenskarna).
 
==============++++++++++++++++---------------=========Den första boken tryckt i Sverige med Gutenbergs uppfinning med lösa bokstavstyper gjordes 1483 av tysken Johann Snell i Stockholm. Boken var en katolsk legendsamling på latin med titeln (översatt) 'Skapelsens sedelärande samtal'.(Finns i en faksimilupplaga från Bra Böcker 1983.)
Den första boken på svenska språket kom till 1495 av tyske boktryckaren Johann Fabbri, 'Aff dyäffelsens frästilse', av fransmannen Gerson. Översättningen från latinet gjordes av Ericus Nicolaii.  

=   =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =   =  =  =

Den irländske biskopen och filosofen James USSHER beräknade i mitten av 1600-talet, genom att studera Bibelns genealogi, att jorden skapades natten mellan lördag och söndag 22/23 oktober år 4004 f.v.t.Enligt dåtidens apokalyptiska tro skulle domedagen inträffa efter 6000 år efter skapelsen.
Detta omskakande datum inträffade hösten 1996.
Numera säger vetenskapen att jorden redan är 4.5 miljarder år. 

🙃            🙂          🙃          🙂          🙃           🙂

GOD JUL, eller riktigare GOTT JUL!
De gamla vikingarna 'drack jul' vid midvinterblotet 21 december för att fira ljusets återkomst.Etymologiskt är ursprunget JOAOL som betyder 'hingst-öl', eftersom vid gillet man slaktade hästar,vars blod smetades över gudabilderna. Djurkropparna hängdes upp i offerlunden (enl. Adam av Bremen) och vilda suporgier (med öl) startade. Tydligen hjälpte ritualerna eftersom solen återkom.
Det hedna uttrycket stannade kvar trots kristendomens övertagande av helgen. (Finska JOULUA är oxå kvar!)  

🤩             🤩            🤨             🤨

Varje år dunsar 100.000 ton rymdmaterial ner på jorden!På 4 miljarder år blir det en ordentlig hög.För 65 miljoner år sedan kraschade en jätteklump ner i Yucatan och skapade Mexikanska golfen.Den våldsamma katastrofen tog död på dinosaurierna, MEN skapade oxå Golfströmmen som gjorde Norden beboeligt!!
Tala om tur i oturen!

🤩                      🤩               🤩               🤩

DET FÖRLORADE OS-GULDET: Vid OS 1948 i London segrade det svenska ryttarlaget i dressyr, men fråntogs guldet efter protest från Frankrike. Orsak: En av svenskarna,Gehnäll Person var inte officer som reglerna krävde. Han var fanjunkare men hade förordnats som fänrik på 3 månader för att klara regelverket. Efter OS blev han åter fanjunkare, något som noterades av fransmännen. Regel borttogs inför OS 1952 i Helsingfors, och även kvinnor tilläts tävla.
Gehnäll Persson tog guld OS 1952 och i ryttarolympiaden 1956 som avhölls i Stockholm. TRIPPEL-GULDMEDALJÖR!

       🙂              🙂             🙂               😮

   VILL NI SE EN STJÄRNA, Zarah Leanders signatur på äldre dar handlar egentligen om Greta Garbo och är en ironisk kommentar till den hysteri som omgav ´den gudomliga´vid hennes besök i Sverige. Texten skrevs av Karl Gerhard till en revy på Folkan i Stockholm och framfördes av Zarah L.

************************************************************************

PARISERHJUL har inget med Paris att göra! Historien är som följer:
1893 skulle Chicago arrangera en världsutställning och sökte en attraktion som skulle överglänsa 1889 års utställning i Paris, som hade det nybyggda Eiffel-tornet som en stor publikmagnet och visade den franska ingenjörskonstens tekniska förmåga. Succe´n var gigantisk! En pristävling anordnades i USA för att finna en symbol för utställningen i Chicago och visa på Amerikas tekniska kapacitet. Man antog 1892 ett förslag om ett stående gigantiskt hjul som skulle rotera och ha gondoler som fraktade personer och ge en praktfull vy över utställningen och Chicago. Konstruktören hette George Washington Gale FERRIS och uppfinningen kallades THE FERRIS WHEEL- Ferris hjul, vilket är namnet i anglo-saxiska länder. Ironiskt nog ligger FERRIS ljudmässigt nära det engelsk-amerikanska uttalet av PARIS ,´parris´ , som felaktigt blev använt i stället för det korrekta FERRIS Wheel. 

**************************************************************************
     
TROLLKARLEN FRÅN OZ, var bodde han? Dorothy for i en vådlig luftfärd och hamnade i OZ. Var hade hon hamnat? En fingervisning får man om man flyttar bokstäverna O och Z ett steg bakåt i alfabetet, dvs O=N, Z=Y, alltså OZ=NY!! Bara ett lustigt sammanträffande eller ???

*************************************************************************

 JÄRNNÄTTER brukar infalla i början på juni då frosten ibland hälsar på. Det har dock inget med järn att göra utan är en översättningsgroda från tyskans EISNÄCHTE ( is-nätter), som feltolkats som EISEN-NÄCHTE ( järn-nätter). Frostnätter har blivit Rostnätter!!

***************************************************************************
  VERNER ÖHLUND (1879-1938) var en stor svensk skådespelare under 1920-1930-talet i Hollywood som medverkade i nästan 100 filmer under sitt artistnamn WARNER OLAND. Han var född i Bjurholm och avled i Stockholm. Mest känd blev han som detektiven Charlie Chan i en serie filmer på trettiotalet. Som kuriosum kan nämnas att han var med i den första talfilmen, Jazzsångaren 1927.  

**************************************************************************

 SLAGET VID MARATON ägde rum år 490 f.kr., så i år har 2500 år förflutit sedan Aten och Sparta besegrade den persiska storarmen på 2,5 miljoner man och därmed stoppade Xerxes ambitioner att skapa ett persisk världsvälde. Stadsförbundet Aten-Sparta mönstrade endast ca 300000 soldater mot övermakten, Men ledaren Miltiades slog tillbaka perserna och räddade enligt många den västerländska civilisationen. Budet om segern sändes med löparen Feidippides, som alltså sprang det första maratonloppet.

************************************************************************* 

 JÄMFÖRANDE AVSTÅND. Stockholm- Göteborg    500 km
                               jordens omkrets              40.000 km
                                1 ljussekund                 300.000 km  
          avstånd jorden- månen                       480.000 km     
          avstånd jorden-solen                      150.000.000 km
                                    1 ljusår      9.500.000.000.000 km

 Avstånd till närmaste galax, ANDROMEDA, 2.600.000 LJUSÅR!!  D.v.s.

                25.000.000.000.000.000.000 km   

***********************************************************************

PÅ KOLLISIONSKURS. Vintergatan och Andromeda-galaxen rusar mot varandra med en hastighet på 280 km/s och kommer att kollidera om ca 3 miljarder år, Det kan tyckas relativt snart eftersom jordens nuvarande ålder är 4 miljarder år, dvs mindre än hälften av jordens existens återstår. Det kommer att bli historiens största stjärnsmäll !! 

**************************************************************************

LÅNGSINTHET? År 1663 ställdes Galileo Galilei inför katolska kyrkans inkvisitationsdomstol anklagad för kätteri och dömdes till livstids husarrest. Brottet: han hade i en skrift, i strid mot bibeln, framfört åsikten att det var solen och inte jorden som var universums mittpunkt. Jorden var en planet som i likhet med andra planeter snurrade kring solen. Var detta sant så vilade kyrkan på felaktiga dogmer, för var fanns då himlen och alla änglarna?
Det tog katolska kyrkan 329 år innan påven år 1992 bad släkten Galilei om ursäkt för misstaget år 1663. Ett sensationellt beslut eftersom påven enligt katolicismen är ofelbar.

------------------------------------------------------------

JULEN VARAR FRAM TILL PÅSKA.Vilket datum?
Påskdagen infaller 1:a söndagen efter 1:a fullmåne efter vårdagjämningen 21:a mars. Datumet 19:e april är det vanligast förekommande,den 22 mars mest sällan. 

-------------------------------------------------------------

BRONX,stadsdelen i NY,är uppkallad efter sjökaptenen Jonas Jonasson BRUNCK,1600-43 ,född i Sävsjö,som 1639 köpte ett stycke mark av indianerna och byggde en bosättning.Han nämndes som ´den förste vita bosättaren´.Platsen blev BRONCK´s FARM. (NY Times 9/6 1985).

-----------------------------------------------------------

BEATLES, tog sitt namn efter ´beat´=(musik)takt och
´beetle´=skalbagge och vitsade till det som BEATLES,
som inte finns i Oxfordengelskan, men blev världsberömt ändå, närmast betydelse ungefär ´rytm-gänget´.

-------------------------------------------------------------

HJÄRTATS sång. Ett hjärta slår ca 60 slag i minuten, d.v.s. pulsen.

på 1 tim alltså               3.600 sammandragningar
på 1 dygn                     86.400  gånger
på 1 månad            2.592.000  ggr
på 1 år                  31.110.400  ggr
på 50 år              1.555.520.000  ggr
på 80 år              2.488.320.000 ggr  !!!!!
BRA JOBBAT!!!
Sista siffran är också 80 år i sekunder!!!

-----------------------------------------------------------

SAOB. Svenska akademin bildades 5 april 1786 med 10 medlemmar på initativ av Gustaf III.Lördagen den 10 februari 1787 beslöt Svenska Akademin vid ett sammanträde att utge en Ordbok Över Det Svenska Språket. Akademin hade vid denna tid 16 medlemmar. Beslöts att varje medlem skulle ansvara för en bokstav, ev.två. Genom lottning fördelades ansvaret, så fick t.ex. Kellgren A och U, Leopoldt (!) D och T.
I protokollet under punkt 6: ' Academien hölt öfverflödigt at påminna de arbetande om all möjelig skyndsamhet'.
I skrivande stund (dec.2011) återstår bokstäverna U-Ö.
På de 224 år som gått har språket förändrats till så stor del att mycket är föråldrat.En uppdatering skall påbörjas år 2017 enligt Svenska Akademins Ordbokskommitte'.(En del SUPPLEMENT har utgivits.) 
VAD STORT SKER, SKER I TYSTHET (och långsamt !)

____________________________________________

JORDEN har fem (!) månar:
         1. Månen ,diam.3500 km
         2. CRUITHNE, diam.5 km
         3. 2002 AA29, diam.5 m
         4. 2006 RH120, diam.5 m
         5. 2010 SO16, diam.300 m

I hela solsystemet finns ca.175 upptäckta månar som kretsar kring planeterna. MARS har 2, JUPITER har 63, SATURNUS har 62, URANUS har 27, NEPTUNUS har 13. 
( Icke-planeten PLUTO har 3.)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++       

Apropå Månen, som avlägsnar sig med 4,5 cm per år från jorden så kan framtidens människor bara se ett blekt återsken över Ångermanälven, så passa på att njuta medan tid finns! Tänk vilket skådespel dinosaurierna kunde bevittna!

-----------------------------------------------------------

HUKA ER GUBBAR OCH .... Varje år ramlar 100.000 ton rymdsten ned på vår jord!! Jorden blir alltså tyngre och drar därför till sig mer och mer stenar från rymden. Så pass opp, någon kan dratta ner i din trädgård!

***************************************************************Elin Lyager 19.05.2020 09:55

Är Lax en förkortning av laxarby??

Sture Howding 19.01.2011 17:12

Tänk vad siffror det finns som man aldrig kommer ihåg.
Kul det där om Pariserhjulet!

| Svar

Senaste kommentarer

03.10 | 13:07Svar: KASTLÖSA, se FRÅGOR o.SVAR

02.10 | 00:47

Vad betyder navnet Kastlösa som er et tettsted på Öland

13.09 | 13:44

Svar :BÅVEN,se FRÅGOR och SVAR

11.09 | 14:23

Namnet Båven. Sjö i Sörmland