SJÖAR, BÄCKAR och ÅAR

Din rubrikNAMN PÅ SJÖAR,BÄCKAR OCH ÅARNamn på åar,bäckar,älvar och sjöar tillhör de äldsta ortnamnen. Nybyggarna bosatte sig nära vatten för att få tillgång på dryck, fiske, tvätt, bad och för att vattna kreaturen. Många innehåller gamla ord och dialekter, de flesta utdöda i det svenska nuspråket. De ursprungliga namnen kan ibland vara försvunna men kan ibland spåras i omkringliggande orter, t.ex. som led i dalnamn, sjönamn, skogsnamn o.dyl.  
( Många vattendrag har i senare tid fått namn efter bebyggelsen vid platsen, t.ex.Ljungbyån, dessa saknar intresse här.)
Nedan ges ett urval av dessa naturnamn.


A.
     ACKAN               'går till Acksjön (smal vik)'
     ANTEN                ' alptr' =svansjön
     
B.
     BLEKEN              ' blek,ljus (botten?)'
     BOLMEN             ' stor-sjön' 
     BÖKSJÖN            ' böke=bokskog'

D.
     DEGERSJÖN         ' stor-sjön' (diger)
     DELLEN                ' delad' dvs med två utbuktningar  
     DINGLE                 ' slingra' (å-namn)

E.
     EMÅN                    ' ampn',= vatten(drag)

F.
   
FJÄTÄLVEN             'fjät=stig,väg'
     FOSKAN                  'fausk'=strandved,murket trä'
     FRAGGEN                'fradga,skum', om forsar
     FREDEN                  ' vacker'
     FRYKEN                  ' igenfrusen', vinterväg?
     FULAN                    ' fal=gulfärgad (myrvatten?)
     FULLEN                   ' översvämmad (om våren?)'
     
G.
      GLAN                      ' klar, glänsande'
      GLOMMEN               ' larm,oväsen', om bränningar
      GRINDSJÖN             ' grus,sand'
      GRECKEN                ' stenig'
      GRYTEN                  ' stenig', jfr rävgryt
      GRÖCKEN                ' stenig'
      GRÖVLAN                ' grova stenar',  
      GUTTAN                  ' utgjuta,framspringa', vatten
      GÄVJAN                  ' gäv,givmild,fiskrik'
      GÄVLE                     ' gavel, brant jordvall'     
         
H.       
      HALLINGEN               ' (strand-)hällar'
      HEEN                        ' hed(sjön)'
      HENAREN                  ' hed(sjön)' 
      HÄRJÅN                    ' haria'=stenig,grusig

J.
      JÖNKÖPING               ' handelsplatsen vid JUNA'=
                                         idegrans-ån.
      JÖNÅKER                    'åker vid JUNA',se ovan  
      JÖRLANDA                  LJOR,stig längs vattnet'

L
.
      LAGAN                        'lag=vatten,vätska' jämför
                                         LAGO DI MAGGIORE= stor-                                                  sjön.Även LAKE och                                                           LOCH.
      LELÅNGEN                    'väg längs LÅNGSJÖN', 
                                          ev.vinterväg över sjön.
      LIDAN                            'sluttning'
      LIKAN                            'vattnet,ån'
      LJUSNAN                       'den ljusa ,glänsande'    
      LJUNGAN                      ' larma,låta', om forsar
      LOMMA                          'ljum,isfri' ?
      LUDVIKA                        ' vassviken'
      LYSAN                            'ljus, glänsa'
      LÖGDEÅ                         ' (bad)vatten' jfr LAG       
 
M.
   MICKELVATTNET            'mykil'=stor   
   MIEN                            'mien'=stor  
   MJÖRN                         'mior'=smal 
   MÄLAREN                      'mal=grus,sand(strand?)'
   MYSKLAN                      '(svart)muskig,mörklagd'  
   MÖCKELN                      'mykil'=stor    


N
   NISSAN                          ' niz'=glänsande  
   NJUTÅNGER                  ' fångst,fiskrik+ånger=vik 
   NYCKELVATTNET(!)       ' mykil'=stor  
   NÄRVEN                        ' narpr'=smal   

O.
   ORGEN.                          'orugr'=sandig,grusig(botten)

P.

S.
   SURTAN                        'sort'=svart, dvs SVARTÅN.
                                        Mörkt av myrvatten.  

T.
   TAPPLAN                       'brusa,forsa'.

V.
   VISKAN                        'uisk' =vatten,å. (Jfr gaeliskans
Whisky='uisge beatha'=                                                       livets vatten.) 

QVISTIG 22.11.2015 14:22

SVAR: Sörmländska sjönamn, se FRÅGOR och SVAR

Erik Jacobsson 11.11.2015 21:04

Sörmländska sjöar. Båven Nedingen Yngaren Yngern Uren Hjälmaren Mälaren Henare Heen Dunkern Misteln Gällringen Ricksjön Hallbosjön .ålder&betydelse
Tack!

Lennart Lindberg 16.07.2013 08:44

Jönköping har förleden iun, den ständigt flödande, aldrig sinande. Kopplingen till en är numera inte acceptabel.

| Svar

Senaste kommentarer

03.10 | 13:07Svar: KASTLÖSA, se FRÅGOR o.SVAR

02.10 | 00:47

Vad betyder navnet Kastlösa som er et tettsted på Öland

13.09 | 13:44

Svar :BÅVEN,se FRÅGOR och SVAR

11.09 | 14:23

Namnet Båven. Sjö i Sörmland