QVISTIGA PROBLEM
DET OMÖJLIGA PROBLEMET?
    


 1.

     Här kommer ett lösbart qvistigt problem för skrynkliga hjärnor!

     Bokpris utdelas till de fem första rätta lösningarna.

     HÄR KOMMER PROBLEMET:


           TVÅ TAL HAR SUMMAN S OCH PRODUKTEN P.TILL EN PERSON
           GES S, TILL EN ANNAN P. (FÖR ENKELHETS SKULL KALLAS
           PERSONERNA S RESP. P). UPPGIFTEN FÖR PERSONERNA ÄR
           ATT KOMMA PÅ VILKA DE INGÅENDE TALEN I S OCH P ÄR.
           PERSONERNA VET INTE VILKET TAL DEN ANDRE FÅTT, BARA
           ATT HAN FÅTT S RESPEKTIVE P. S OCH P ÄR MINDRE ÄN 100.
           BÅDA DE INGÅENDE TALEN ÄR STÖRRE ÄN 1.

           PERSONERNA FÅR ENDAST KOMMUNICERA PER TELEFON.

           EFTER 1 TIMME RINGER P OCH SÄGER:" JAG VET INTE VILKA
           TALEN ÄR." 
           EFTER EN STUND RINGER S UPP OCH SÄGER LIKALEDES:" JAG
           ViSSTE ATT DU INTE KUNDE VETA. JAG VET INTE HELLER".

           NÄSTA DAG TAR P KONTAKT: " NU VET JAG BÄGGE TALEN!".
           GENAST SVARAR S:" NU VET JAG OCKSÅ!".

                      🙂        🙂        🙂         🙂         🙂                  

           PROBLEMET: VILKA TAL HANDLADE DET OM?    


            SVAR MED NAMN OCH MAILADRESS SKICKAS VIA FÖRSTA SIDAN


                 HAVE A NICE DAY!  
       
       2. 
           YTTERLIGARE EN HJÄRNRETARE:

         EN ORKESTER; MED DJUP 10 METER OCH BREDD 5 METER MARSCHERAR MED EN FART PÅ 1 M/S. EN HUND SPRINGER EFTER ORKESTERN MED EN FART PÅ 5 M/S MED START I ENA BAKRE HÖRNET. HUR LÅNGT HAR HUNDEN SPRUNGIT NÄR HAN TAGIT SIG SNABBASTE VÄGEN RUNT ORKESTERN? HUR LÅNG TID HAR GÅTT?
        

  BOKPRIS TILL 5 RÄTTA LÖSNINGAR, SVARA MED MEJLADRESS PÅ 1:A SIDAN!


Senaste kommentarer

03.10 | 13:07Svar: KASTLÖSA, se FRÅGOR o.SVAR

02.10 | 00:47

Vad betyder navnet Kastlösa som er et tettsted på Öland

13.09 | 13:44

Svar :BÅVEN,se FRÅGOR och SVAR

11.09 | 14:23

Namnet Båven. Sjö i Sörmland